הקדמה

הקדמה ייחודה של ירושלים הנו פרי זיקה יהודית ששורשיה נעוצים בשחר ההיסטוריה ונמשכים עד לימינו . מאז ומתמיד היתה ירושלים עבור עם ישראל יותר מעיר — היא היתה והנה גם היום מושג וסמל . סמל לתולדות העם — מראשית ימיו , דרך תקופות הזוהר של ימי המלוכה , דרך החורבן והגלות , ועד לשיבת ציון בימינו . קדושת ירושלים העניקה לעיר מעמד מיוחד גם בעיני הדתות המונותיאיסטיות — הנצרות והאיסלם — שראו עצמן ביונקות מדת ישראל מחד גיסא וכיורשותיה מאידך גיסא . האופי האוניברסלי של הדתות שייחסו קדושה לירושלים , והגלייתם של בניה שהורחקו ממנה , הפיצו את שמה של ירושלים בעולם והוסיפו לממשות הארצית של ירושלים גם נופך של חזון . ירושלים הפכה למושא של כיסופים , לרעיון , ל"ירושלים של מעלה . ' אותם רעיונות וכיסופים הם הם שהפכו את העיר לסלע מחלוקת פוליטי , תרבותי ודתי . התקווה לעתיד היא שבשורת השלום הטבועה בשם העיר תתגשם ותעמיד את ירושלים כמרכז להשלמה ולפיוס . לתוכנית הלימוד העוסקת בתולדות ירושלים מראשיתה ועד ימינו נועדו שני ספרי הלימוד "זאת ירושלים . "  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים