ציור ספינה בכנסיית הקבר. מיוחס לצליין שהגיע כנראה מהמערב בספינה בראשית המאה הרביעית. הכתובת בלטינית וטירושה: "אל האדון נלכה"