1. ה"תפר" בקיר הר־הבית בפינתו המזרחית־דרומית. בצד ימין: אבנים מהתקופה ההלניסטית בעלות סיתות שוליים וזיז מסותת אך בולט. בצד שמאל: התוספת מימי הורדוס, האבנים בעלות סיתות חלק הן בשוליים והן במרכזן