מטבע ועליו הכתובת: "יחזקיה" (אולי היה זה שמו של פחה, או של כוהן גדול)