קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך (גן - ג') : תמונת מצב והמלצות

קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך (גן - ג') : תמונת מצב והמלצות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: הורים וילדיהם; התפתחות הילד; מערכת החינוך; הורים וילדים; ילדים והורים
"הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג׳) וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך השאיפה לסייע בשיפור מערכת החינוך"
בגיל הרך בישראל הובילה את האקדמיה הלאומית למדעים להקים ועדה שתבחן את נושא הקשרים בין משפחות למסגרות חינוך בגיל הרך (גן- ג׳ ) במערכת החינוך הציבורית.
הוועדה הוקמה במענה לשאלה שהציגו בכירים במשרד החינוך המופקדים על התחום, ופעלה מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך. ההכרה בחשיבות הקשר בין המשפחה למערכת החינוך בכלל ובגיל הרך בפרט מקובלת כיום על הכול. אולם אילו קשרים מיטיבים עם הילד, המשפחה ומערכת החינוך ואילו עלולים להזיק להם? כיצד מַבנים ומעודדים מעורבות ושותפות של המשפחה במערכת החינוך?
סוגיות אלה מורכבות, יש בהן דעות רבות, ולפעמים מתעוררות בהן מחלוקות של ממש. הנושא מעסיק הורים, קובעי מדיניות במשרד החינוך, סגלי חינוך ואת הציבור בכלל, ונידון לא אחת באמצעי התקשורת. אלא שאלה מדווחים בדרך כלל על מצבי קונפליקט, למשל כשבין משפחות לבין מערכת החינוך מתגלעת מחלוקת שלא נפתרה ברמה המקומית.
כדי לסייע לגורמים במשרד החינוך להַבְנות מדיניות שתסייע למשפחות ולסגלי החינוך לארגן ולפתח את הקשרים ביניהם באופן שייטיב עם הילדים, התבקשה הוועדה לבחון אם וכיצד ניתן לשפר את מצבם של התלמידים בחברה הישראלית, במיוחד בגיל הרך, בגן הילדים ובכיתות א׳-ג׳, על ידי שיתוף המשפחה בנעשה במסגרת החינוכית. כן התבקשה הוועדה לבדוק מהן הדרכים השונות שבהן מתמודדות מדינות אחרות עם סוגיה זו ומה ניתן ללמוד ממדינות אלו לגבי מדינת ישראל.
הוועדה בחנה גם את המצב במדינת ישראל, ועל סמך הידע שנאסף בארץ ובעולם סיכמה את הממצאים והמסקנות והמליצה המלצות, העומדות עכשיו לרשות קובעי מדיניות, אנשי חינוך, חוקרים והציבור בכלל.
חברי ועדת המומחים הם חוקרים בכירים מתחומי דעת מדעיים שונים. הוועדה התחילה את עבודתה בסתיו 2008 , נפגשה עם בעלי עניין ומומחים, הזמינה סקירות מדעיות וקיימה ישיבות לליבון המידע ולהכנת מסמך מסכם. חבריה דנו במשך כשנה וחצי בשאלות מפתח שהוצגו להם, סיכמו את הידע הקיים, הסיקו מסקנות, ובעקבותיהן התוו כיוונים חדשים לפעולה ולמחקר. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך בישראל
תוכן הספר:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - היזמה למחקר יישומי בחינוך

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  יא  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  60  61  62  63  64  65  66  67  69  
70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  
95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  
120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  143  144  145  
146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  169  170  171  
172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  
197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  A