זהות יהודית-ישראלית : מחקר על יחסם של פרחי-הוראה מכל זרמי החינוך ליהדות בת-זמננו ולציונות

זהות יהודית-ישראלית : מחקר על יחסם של פרחי-הוראה מכל זרמי החינוך ליהדות בת-זמננו ולציונות

מחבר: יאיר אורון
שנת ההוצאה: תשנ"ג - 1993
מילות מפתח: ציונות; זהות ישראלית; זהות יהודית; מערכת החינוך; תודעה יהודית
הספר "זהות יהודית-ישראלית" מציג ומנתח מחקר אמפירי, ראשון בסוגו ובהיקפו, העוסק בשאלת הזהות היהודית-ישראלית בימינו. סיכומי המחקר מתמקדים בארבעה מרכיבים של הזהות היהודית- ישראלית, והם: היחס לעם היהודי בישראל ובתפוצות, השואה והשלכותיה על זהותנו, היחס למדינת ישראל ולציונות, והיחס לדת היהודית. המחקר נערך בסמינרים ובמכללות המכשירים את המורים לעתיד של כל זרמי החינוך הקיימים בישראל: הממלכתי, הממלכתי-דתי, והחרדי. הוא מקיף את ארבעה הדגמים של תת הזהויות הקיימות בחברה הישראלית: "זהות לא דתית (חילונית), זהות מסורתית, זהות דתית-לאומית וזהות דתית-חרדית. מן המחקר מתברר שקיימות נקודות-מגע מועטות בין תת-הזהויות הנ"ל. למעט היחס לשואה.
סביב שני מוקדים נוצרות נקודות המתח העיקריות:
א. מערכת היחסים הסבוכה בין הדת והלאומיות היהודית המודרנית.
ב. מערכת היחסים בין היהודיות והישראליות.
המחבר, ד"ר יאיר אורון, מורה וחוקר בתחומי יהדות בת זמננו במכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, מציע גישה כוללת ומאוזנת: יהדות היא גם וגם לאום. יהודים בעידן המודרני בוחרים להגדיר עצמם בזיקה לשני המרכיבים הנ"ל או לאחד מהם. מסקנת המחבר היא, שיש להכיר בעובדה כי קיימות צורות שונות של חיים יהודיים בישראל ובתפוצות, וכי מבחינה זו הפלורליזם הוא עובדה היסטורית.
מציאות מורכבת זו, עשויה ליצור מתח רוחני ורעיוני פורה, בתנאי שהתמודדות בין הזרמים, הגישות, המסורות, הדעות ואורחות החיים תתקיים תוך הכרה בלגיטימיות של העמדות האחרות, תוך פתיחות לאחר ולשונה. אל הספר
תוכן הספר:
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13