טבלה מסי ‭:39‬ אפשרות ירידה מן הארץ על־פי מגזרי חינוך (באחוזים)