טבלה מספר ‭:26‬ הזדהות עם סבלות היהודים בתקופת השואה (באחוזים)