ד: הסכמה עם מטרות הציונות

ד : הטכמה עם מטרות הציונות הצגנו בפני הנשאלים מספר היגדים המתייחסים לציונות , למטרותיה ולשאיפותיה וביקשנו את התייחסותם ( ציין / י את מידת הסכמתך לגבי כל אחד מהם . ( להלן נביא את סיכומי התשובות העיקריות וניתוח הממצאים . קיים שוני מהותי בין תשובות התלמידים החרדיים לתשובות תלמידי שני המגזרים האחרים . התלמידות בסמינרים העצמאיים מסתייגות , מתנגדות , עוינות את הרעיון הציוני במשמעותו האידיאולוגית פוליטית . הן ביטאו זאת בהתייחסותן לשאלות הסגורות , ובמידה רבה עוד יותר בהערות הרבות שצירפו לשאלות הללו . דוגמאות אחדות ; סטודנטית הוסיפה ליד ההיגדים המתייחסים לציונות ; "הציונות שאפה לכל אלה , אבל אני לא מסכימה עם זה , כי זה כפירה . " אחרת הוסיפה : "הציונות לא דרך , זו הייתה הרפתקאה . " גם בין השקפות הסטודנטים מן המגזר הממלכתי להשקפות הסטודנטים מן המגזר הממלכתי דתי יש הבדלים , אבל הם בפירוש הרבה יותר קטנים ולעתים אף לא ניכרים כלל . עס נורמלי המטרה להפוך את העם היהודי לעם נורמלי נחשבה על ידי חלק מן ההוגים הציוניים למטרה מרכזית , לעתים אף המשמעותית ביותר ברעיון הציוני . שיעור ההתנגדות המוחלטת - "כלל לא...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים