טבלה מס' ‭:20‬ הידע בנושא השואה (באחוזים) עפ"י הערכת הנשאלים את מידת הידע שלהס: ‭")‬ציין/י את מידת הידע שלד' לפי הערכתך‭("‬