ב: היחס למדינת ישראל

ב : דויחמ למדינת ישראל במסגרת המחקר הצענו לנשאלים סדרת שאלות העוסקות בתקופות שונות בהיסטוריה היהודית החדשה . ביקשנו לבדוק , מהו יחסם של המורים לעתיד אליהן . ניתן להניח , שבמידה מסוימת לפחות יבוטא יחסם במהלך תהליך ההוראה , ובמידה זו או אחרת יכול יחסם להשפיע על יחסם של תלמידיהם בעתיד להיסטוריה היהודית . התקופות שלגביהן נתבקשו לבטא את יחסם הן : תקופת העיירה היהודית במזרח אירופה , תקופת השואה , תולדות היהודית בארצות הים התיכון , תקופת הקמתה של מדינת ישראל , התקופה של מדינת ישראל ב 10 השנים האחרונות . להלן ננתח את היחס לשתי התקופות האחרונות העוסקות במדינת ישראל . בשתי שאלות אלו התשובות של תלמידי הסמינרים הממלכתיים דתיים דומות לאלו של הסטודנטים בסמינרים הממלכתיים ותשובותיהם שונות באופן מהותי מתשובות תלמידי המגזר העצמאי . הרוב המכריע של תלמידי הסמינרים הממלכתיים ( 98 % ) ושל הסמינרים הממלכתיים רתיים ( 95 % ) גאה בתקופת הקמתה של המדינה . לעומתם , רק 249 ' 0 מתלמידי הסמינרים העצמאיים גאים בתקופה זו , 30 . 59 '„ אינם מרגישים לגביה כל הרגשה מיוחדת ו 46 % מתביישים בה . הרגשת הבושה מתחזקת מאוד בכ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים