טבלה מס' ‭:3‬ משיכות לזהות היהודית (באחוזים) על־פי מגזרי החינוד* "לו הייתה לך האפשרות להיוולד מחדש, האם היית רוצה להיוולד יהודי‭"!‬