טבלה מס' ‭:35‬ הסיבה החשובה ביותר מבין הסיבות המצדיקות את זכות קיום מדינת ישראל על־פי מגזרי חינוד (באחוזים)