מבוא

מבוא האידיאולוגיה הציונית מבטאת גישה כוללת לבעיותיו של העם היהודי והצעות לכיוון פתרונן . הציונות acrr , כזכור , כקיומו של עם יהודי ובשאיפתו להפוך ללאום ריבוני . הריבונות ( קרי העצמאות הפוליטית שהוגדרה לאחר מכן בפירוש כמדינה ) יכולה להתממש על פי התפישה הציונית רק בארץ ישראל . הקמת המדינה היא ללא ספק ניצחונה של הציונות , אולם אין היא הגשמתה . היו כאלה שראו בהקמת המדינה התגשמות השאיפות הציוניות . אחרים , לעומתם , הבינו שהיה זה צעד - צעד מכריע ללא ספק - בדרך לגאולת העם . כזכור , היו הדעות חלוקות בתנועה הציונית בשאלה האם המדינה הנה כלי , אמצעי הכרחי להגשמת הציונות או תכלית , מטרה כשלעצמה . חשוב להדגיש ; לציונות משמעות רחבה יותר מאשר תמיכה פרו ישראלית של יהודי הגולה או לפטריוטיזם ישראלי של יהורי ישראלי . גם עמדה פרו ציונית איננה זהה לעמדה ציונית . הסכסוך הקיומי המתמשך מיקד את תשומת הלב במדינה . הסכסוך וגורמים נוספים הביאו לטשטוש הנושאים האידיאולוגיים והמחלוקות האידיאולוגיות הן בישראל פנימה והן במערכת היחסים עם התפוצות . מערכות החינוך במדינה התמקדו בהזדהות הנחוצה עם המדינה והוזנחו המרכיבים ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים