טבלה מסי ‭:44‬ מידת דתיות הנשאלים לעומת דתיות ההורים (באחוזים)