טבלה מס' ‭:11‬ מידת הקשר לעם היהודי (באחוזים) "אני חש/ה קשר חזק לעם היהודי"