טבלה מס' ‭:19‬ היחס לעלייה מברה"מ ומארה"ב ‭")‬באיזו מידה את/ה מעוניין /ת בעלייה מברה"מ ומארה"ב בקנה מידה גדול)