ג: פרספקטיבה הזמן: היחס להיסטוריה היהודית

ג : פרספקטיבה הזמן : היחס להיסטוריה היהודית " תחשבו רגע ... מה יש בה ? ( בהיסטוריה היהודית - י . א ( . הנה הקשיבו לי ; מה יש בה ... ? גזירות , עלילות , רדיפות וקידוש השם . ועוד הפעם , ועוד הפעם ועוד ועוד , וכך עד אין סוף ... הנה היא מה , וזה הכל ! סוף כל סוף זה ... זה ... משעמם ער מוות , פשוט משעמם "! ( יודקה ב " הדרשה" מאת חיים הזז ) היחס לעם היהודי בא לידי ביטוי גם ביחס להיסטוריה היהודית ובפרספקטיבת הזמן שיש לצעיר הישראלי על יהודיותו . בעבר נשמעו טענות בדבר חוסר יחסם של צעירים בישראל להיסטוריה היהודית . ידועות גם מגמות שרווחו בחוגים שונים בחברה הישראלית להתנתק מן העבר היהודי הגלותי . בשאלה פתוחה שהופיעה כשאלה ראשונה בשאלון , ביקשנו מן הנבדקים : ( א ) ציין / י שלושה מאורעות היסטוריים שהשפיעו , לדעתך , על גורלו של העם היהודי . ( ב ) ציין / י שלושה מאורעות היסטוריים לגביהם יש לך הרגשה , שהם נוגעים לד או לגורלך באופן מיוחד . הנשאלים נתבקשו לציין שלושה מאורעות לגבי כל אחת מן השאלות , על פי בחירתם . גם לסדר רישום המאורעות יש משמעות ולפיכך הובאו המאורעות שצוינו באחוזים , לפי הסדר שצוינו מימ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים