טבלה מספר ‭:28‬ מאורעות היסטוריים שהשפיעו על גורלו של העם היהודי (רשימה חלקית) 16