ה: ציוני: כן או לא?

ה : ציוני : כן או לא ? לבסוף , התייחסות לשאלה , שלדעתנו , חשיבותה האובייקטיבית במסגרת המחקר מוגבלת : "האם את / ה רואה עצמך ציוני / ת ( לפי הגדרתן "?( כאמור , לא ביקשנו בשאלה זו הגדרה לציונות והתשובות שקיבלנו היו כדלהלן : בולטת העובדה , שתלמידי הסמינרים הממלכתיים דתיים מגדירים עצמם ציונים בשיעור גבוה מכל השאר ובוחרים בעיקר בתשובה ההחלטית יותר . מעניינת העובדה , שכ 10 % בקרב הממלכתיים רואים עצמם ציונים במידה מועטה ובודדים אף אינם רואים עצמם ציונים כלל . לעומת זאת , ראויה לתשומת לב גם העובדה , ש 63 % מקרב התלמידות במגזר העצמאי מגדירות עצמן בהחלט לא ציוניות . כאן חשוב להתייחס ל"אותיות הקטנות . " גם רבות מן המגדירות עצמן ציוניות הוסיפו הערות המסבירות את בחירתן . לדעתנו , יש עניין רב בהבאת חלק מן התשובות , המסבירות את עמדתן . בדרן כלל הן הרגישו , מבחינתן בצדק , את המלים " לפי הגדרתן , " ובצד התשובה , אני רואה את עצמי בהחלט כציונית , הוסיפו בין השאר : "הגדרתי לציונות שונה מאוד מהמקובלת . אני אוהבת מאוד את א"י , משום שה ' ציווה עלינו לאהבה רבה ; " "אינני ציונית לאומית כי אם יהודיה שגאה בעם...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים