ד. לימוד והערכת הידע בנושא השואה

ד . לימוד והערכת הידע בנושא השואה כאמור , לא רצינו לשאול שאלות הבודקות ידע , מתוך גישה שאין לערב בשאלון עמדות שאלות הבודקות ידע . גם לא ביקשנו לבחון במסגרת זו , כיצד נלמדת השואה במערכת החינוך בישראל . יחד עם זאת , ביקשנו מהנשאלים מידע על לימודיהם ועל הערכתם את מידת הידע האישי שלהם בנושאים שונים הקשורים לתחומי המחקר שלנו . כמובן , המידע שקיבלנו אינו מדויק במובן האובייקטיבי . אולם המידע שהצטבר עשוי לשמש אינדיקציה לגבי מידת העיסוק בנושא במסגרות חינוך תיכוניות ועל תיכוניות ( הסמינרים והמכללות ) וכן לגבי הערכתם את מידת הידע שלהם . לתשובות אלו נתייחס בהרחבה במסגרת אחרת . כאן מן הראוי לציין : הנושאים הקשורים לתחום דיוננו ( תולדות היהודים במאות ה 19 וה 20 לפני השואה ואחריה , השואה , הציונות , הסכסוך הישראלי ערבי , החברה הישראלית ויהודי התפוצות ) נלמדים הרבה יותר במסגרת לימודי התיכון מאשר במסגרות העל תיכוניות ( הסמינרים והמכללות ) שם , למעשה , הם כמעט אינם נלמדים , להוציא מספר יוצאים מהכלל . על פי תשובות הסטודנטים , הנושאים הנלמדים ביותר הם השואה , הציונות , ואחריהם , במידה פחותה בהרבה , הסכס...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים