טבלה מסי ‭:8‬ בראש־וראשונה ישראלי או יהודי איד אתה רואה את עצמך! (באחוזים)