טבלה מסי ‭:4‬ משיכות לזהות היהודית על־פי מגזרי החינוך (באחוזים) "לו עמדת לחיות את חייד בחו"ל, האם היית רוצה להיוולד יהודיו"