נספח לפרק השלישי

נספח לפרק השלישי " כל יהודי בעולם צריף לראות את עצמו כאילו . הוא ניצול שואה" הנמקות היחס לביטוי . * סמינר ממלכתי ( 1 ) כעיקרון מאותם ניצולי שואה נולדתי אני ויש המשכיות . ( 1 ) גם מי שלא חווה באופן פיסי את השואה ניזוק מבחינה נפשית והדבר נותן אותותיו בנו . ( 1 ) כולנו יכולנו להיות נידונים לכליה וגם כולנו יהודים . כל ישראל ערבים זה לזה - כולנו אחים . ( 1 ) אם לא היינו עוצרים את השואה בזמן היטלר היה ממשיך את זממו בכולם . היהודים הם עם אחד עם גורל אחד ולא משנה היכן הם נמצאים . ( 1 ) היינו יכולים להיוולד בזמן ההוא . ( 1 ) היטלר תכנן לכבוש את כל העולם ופרט לכך בכל מקום יכול לצמוח ' היטלר אחר . בשאלה אחת נשאלו הנבדקים : אפשר להשתמש בביטוי "ניצול שואה" לא רק לגבי ניצול ממש . למשל , יש אומרים שבמובן מסוים כולנו ניצולי שואה . האם את / ה מסכים / ה למשפט : "כל יהודי בעולם צריך לראות את עצמו כאילו הוא ניצול השואה " ?  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים