טבלה מס' ‭:47‬ אפשרות שאתחתן עם לא-יהודי על־פי מגזרי חינוך (באחוזים)