טבלה מסי ‭:50‬ מידת הקשר לעם היהודי על־פי משתנה הדתיות (באחוזים) "אני חש קשר חזק לעם היהודי"