טבלה מספר ‭:24‬ הלקח החשוב ביותר המתחייב מן השואה*