טבלה מס' ‭:6‬ מרכזיות הזהות היהודית (באחוזים) על־פי מגזרי החינוך "האם העובדה שאתה יהודי ממלאת תפקיד חשוב בחייך‭"*‬