טבלה מספר ‭:25‬ תפיסת היהודים היום בניצולי שואה (באחוזים)