טבלה מסי ‭:37‬ ההרגשה כלפי מדינת ישראל בתקופת 10 השנים האחרונות על־פי מגזרי חינוד (באחוזים)