טבלה מס' ‭:9‬ בראש־וראשונה ישראלי או יהודי איך אתה רואה את עצמך! (באחוזים)