טבלה מסי ‭:14‬ עמדות כלפי התנהגות היהודים בתקופת השואה