ג: היחס לירידה

ג : היחס לירידה במסגרת המחקר שאלנו גם מספר שאלות בנושא הירידה . אין בשאלות אלו כדי להגיע לניתוח מעמיק של היחס לירידה ולגורמיה . הן יכולות , אולי , לתת אינדיקציה על היחס לירידה . לדעתנו , תופעת הירידה היא ביטוי לקושי , קרי למשבר בסיסי של השקפת העולם הציונית , כשהיא מנוכחת עם מציאות ההגשמה הציונית . מבחינת יערי החינוך הממלכתי לאומי , אין ספק שתופעת הירידה , במשמעותה הכמותית והאיכותית , מעידה על משבר ועל אי הצלחה , שלא לומר כשלון . החינוך וההוראה בנושא הירידה הם ללא ספק סוגיה חינוכית והוראתית ממדרגה ראשונה , שנראה כי אין מערכת החינוך מעיזה להתמודד עמה . גישת המורים לעתיד עשויה להיות בין הגורמים המשפיעים על יחס תלמידיהם בעתיד לנושא . אחד מבין הנשאלים במדגם שלנו ביטא יחס חיובי לירידתו של ישראלי מן הארץ " ) אתייחס לכך בחיוב . (" יחד עם זאת , בין הזרמים קיים שוני מעניין בהתייחסות לירידה . היחס הבולט במגזר הממלכתי הוא של הבנה , ואולי אף של קבלה . צירוף התשובות "למרות שלא אסכים להתנהגותו , אולי אבין אותו" ו"לדעתי , זה עניינו הפרטי של כל אחד , " מהווה . 68 % לעומת זאת , צירוף "תגובתי תהיה שלילית...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים