א. לקחי השואה

א . לקחי השואה זרמים ותנועות אידיאולוגיות מנסים להפיק לקחים ממאורעות היסטוריים , בעיקר ממאורעות היסטוריים מרכזיים . אין ספק שהשואה נתפשת כמאורע היסטורי מכריע בגורלו של העם היהודי - בעברו הקרוב , בהווה שלו - ובעל השלכות מרחיקות לכת לגבי עתידו . השואה נתפשה כמאורע כזה על ידי התנועה הציונית ועל ירי מנהיגיה כבר בעת התרחשותה , ובמהלך השנים שעברו מאז . השואה היא מאורע מכריע גם לגבי תפישת העולם היהודית הדתית לגווניה , הציונית והלא ציונית . השואה הייתה מאורע טראגי קשה בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי , מורכבת ומעוררת שאלות נוקבות . אחת הדרכים להתמודד עם השואה , היא לנסות להפיק ממנה לקחים . הנחלת זכר השואה ולקחיה נתפשה כבעלת חשיבות רבה במערכת החינוך והסוציאליזציה הישראלית אף בתקופה שבה לא הרבו לעסוק בשואה כנושא לימודי . אין ספק שהמערכת הפוליטית והחינוכית בישראל ניסתה להשפיע על העמדה האפקטיבית והקוגנטיבית של הצעיר הישראלי כלפי השואה ולכוונה בכיוון המתאים להשקפתה הציונית . יש שירחיקו לכת ויאשימו את מערכת החינוך בישראל , שהעיסוק בשואה מכוון לסייע לצרכיה של מדינת ישראל ולשרת את האינטרסים שלה . חוק ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים