מבוא

מבוא שאלת יחסם של צעירים ישראליים לזהותם היהודית והישראלית היא נושא שמרבים לדון בו . בין השאר , אנו מתייחסים לשאלת היחס בין ישראליותם ליהדותם . הבחנה זו היא משמעותית , אולם , לטענתנו , אין היא יורדת , לעתים , למלוא משמעותם של המושגים ואינה מנסה לבחון מהי ה"יהודיות , " כפי שהיא נתפשת בעיני הצעיר הישראלי ומהי ה"ישראליות , " כפי שהוא רואה אותה . המושגים ישראלי , יהודי וישראליות ויהודיות - מעבר להגדרות הפורמליות הקבועות בחוק , הם מושגים מורכבים ובעייתיים מבחינות רבות . היהודים , הזכרנו זאת , אינם רואים עין בעין את עוברת יהדותם גם בהקשר לישראליות . יש ערבוב בין האזרחות והשייכות הלאומית - בעלי תעודת זהות ישראלית נמנים על קבוצות לאומיות שונות , המופיעות בתעודת הזהות בסעיף לאום ; יהודים , ערבים ... האזרחות הישראלית אינה זהה ללאומיות ( היהודית ? הישראלית . (? בהגדרת הזהות הישראלית מצוי כפל זהות - זהות אזרחית מזה וזהות לאומית אתנית מזה . כפל זהות זה כולל בתוכו אי כהירות ונובעות ממנו אף סתירות . כראיה לחוסר הבהירות גם בהגדרות הרשמיות די אם נתבונן בתעודת הזהות שלנו האמורה לזהות אותנו ולהגדיר ולו פ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים