טבלה מס' ‭:42‬ מידת ההסכמה עם ההיגד "הציונות שאפה להקים מקלט בטוח לעם היהודי בארץ־ישראל" על־פי מגזדי חינוך (באחוזים)