טבלה מסי ‭:40‬ מידת ההסכמה עם ההיגד "הציונות רצתה להפוך את העם היהודי לעם נורמלי" על־פי מגזרי חינוך