נספח מס 1 שאלון עמדות - 1990

נם & ח מם 1 שאלון עמדות 1990 - מחקר זה בועד לברר , מהן עמדותיהם של פרחי הוראה בישראל בנושאים שונים . שאלון זה אינו בודק את ידיעותיך או את הבנתך אלא את דעותיך ואת הרגשותיך . את / ה מתבקש / ת לענות על כל השאלות , לפי הסדר בו הן מופיעות . אל תדפרף / י בדפים שכבר מילאת או שטרם הגעת אליהם . קרא / י בעיון כל שאלה , ואל תרלג / י על אף שאלה ! במרבית השאלות את / ה מתבקש / ת לבחור בתשובה אחת מתוך מספר תשובות אפשריות . הקף / י בעיגול את מספר התשובה , שמתאימה לדעתך או להרגשתו . אם אף אחת מהתשובות אינה מתאימה בדיוק לדעתך , בחר / י בתשובה הקרובה ביותר לדעתך . במספר שאלות השארנו מקום ריק , כדי שתענה / י עליהן במלים שלך . המספרים המופיעים בשאלון מיועדים לצרכים משרדיים בלבד . בכל מקרה בו את / ה מתבקש / ת לנמק את תשובתך , התייחס / י לשאלה המופיעה לפני הנימוק . ענה / י על כל השאלות בכנות ובגילוי לב ; הביע / י את דעתך האישית . השאלון הוא אנונימי ומיוער לצורכי מחקר בלבד . אינך צריך / ה לכתוב את שמך . תורה רבה לך על שיתוף הפעולה  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים