פרק ראשון: זהות יהודית־ישראלית

פרק ראשון : זהות יהודית ישראלית מבוא נקודת המוצא שךרבנה אותנו ליזום מחקר זה הייתה התחושה , שהצעיר הישראלי והמורה הישראלי הצעיר אינם מסוגלים להתמודד עם הבעיות הסבוכות והמורכבות של המציאות היהודית בעולם המודרני , בישראל ובתפוצות . יתר על כן , להערכתנו , לא ניתנו לו הכלים הראשוניים ההכרחיים , שבאמצעותם יוכל לנסות להכיר ולהבין מציאות זו ולגבש בהמשך את ערכיו ותפישותיו היהודיים ציוניים . מס שפתיים , הצהרות דמגוגיות , הטפה וכפל לשון של מחנכים ומנהיגים אינם יכולים לבוא במקום התמודדות הוראתית וחינוכית , שיטתית ומתמשכת עם השאלות . תהליכים מרכזיים בהיסטוריה היהודית במאתיים השנים האחרונות - האמנסיפציה , תהליכי החילון , התהוות הזרמים הדתיים , זרמים ותנועות לאומיות בקרב היהודים במאות ה 19 וה , 20 הציונות כתנועה רעיונית ערכית , על מטרות היסוד שלה ועל זרמיה , והשואה - האמורים לשמש בסיס ללימור ולבירור מצבו ותנאי קיומו של העם היהודי לאחר השואה והקמת מדינת ישראל , גם הם כספר חתום לגבי רבים מן הצעירים ויש להודות , אף לגבי רבים מן המורים כישראל .  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים