תוכן העניינים

עמוד:10

ג : בולטות השואה בתודעה ההיסטורית 108 שוני בעמדות על פי משתנה מוצא 112 ד : לימור והערכת ידע בנושא השואה 113 ה : היחס לאנטישמיות ומקומה בזהות היהודית 117 נספח : "כל יהודי בעולם צריר לראות עצמו כאילו הוא ניצול שואה" 124 ' פרק רביעי : הציונות , מדינת ישראל ואני 128 מבוא 128 א : זכות קיומה של מדינת ישראל 129 ב : היחס למדינת ישראל 133 ג : היחס לירידה 136 ד : הסכמה עם מטרות הציונות 140 ה ציוני : כן או לא ? 144 פרק חמישי : הדת ואני 146 מבוא 146 א : ממלכתי , ממלכתי רתי , עצמאי ( חרדי ) 147 ב : דתי , מסורתי , לא דתי 148 ג : היחס לזרמים ביהדות 151 ד : היחס לנישואי תערובת 153 ה : הדת והמשך הקיום היהודי 154 ו : מקום הדת בחיים הציבוריים והפרטיים בישראל ובתפוצות 158 סיכום 160 אחרית דבר 166 נספח מם' ... שאלון עמדות 171 הערות ביבליוגרפיות 195

מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר