טבלה מסי ‭:13‬ מאורעות רושובים בהיסטוריה היהודית* (באחוזים) מגזר עצמאי