טבלה מספר ‭:27‬ עמדות כלפי התנהגות היהודים בתקופת השואה