אחרית דבר

אחרית דבר העמדות הנוכחיות של המורים הישראלים הצעירים הן תוצאה של מציאות קיימת , חברתית , רוחנית רעיונית , פוליטית וחינוכית . דיון מפורט במציאות זו חורג מתחומי מסגרת זו ; חלק ממרכיביה הוצגו בפרק המבוא . מן הראוי עתה לחשוב בקצרה על אחדות מן ההשלכות החינוכיות הנובעות מכך . המתח והמאבק בין תת הזהויות בחברה הישראלית נשאר פתוח והוא יישאר ככל הנראה פתוח בטווח הנראה לעין . גם השאלות היסודיות הנוגעות לזהות היהודית ישראלית עדיין פתוחות . המטרה אינה צריכה להיות האחדה , כפייה , או ניסיון לבטל את הזהויות האחרות . השאיפה צריכה להיות הכרה ברב גווניות , בפלורליזם ובלגיטימיות של הביטויים השונים של הזהות היהודית ישראלית . בעבר היו אלו דווקא התנועות החילוניות ביהדות ובציונות שלא הכירו במשמעות העמוקה של הדת בחוויה היהודית וסברו שעברה שעתה ושהיעלמותה היא תוצאה הכרחית מתהליכי הקדמה התרבותית . מבחינות רבות התהפך הגלגל . הדימוי העצמי של הציבור הדתי , שראה את עצמו במצור ובחוסר אונים , השתנה . האורתודוכסיה החרדית הצליחה לבסס מחדש את סמכותה המעורערת והיא מבקשת לקרוא תיגר על הציונות החילונית ( והדתית . ( גם הציונ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים