ו': הדת בחיים הציבוריים והפרטיים בישראל ובתפוצות

ו : ' הדת בחיימ הציבוריים והפרטיים בישראל ובתפוצות שאלנו את הנבדקים מספר שאלות על מקומה של הדת בחיים הציבוריים והפרטיים בישראל ובתפוצות . הדתיים , בשני המגזרים , סבורים שרצוי מאוד שהדת תמלא תפקיד חשוב כחיים הציבוריים והממלכתיים של מדינת ישראל : 94 % כקרב העצמאיים ו 90 % בקרב הדתיים לאומיים . כמעט כל הנותרים סוברים כי חשוב שהדת תמלא תפקיד כזה . שיעור הסטודנטים בסמינרים של המגזר הממלכתי דתי פוחת במקצת כשמדובר בתפקידה של הדת בחיים הפרטיים של יהודי בישראל 85 % ) רצוי מאוד ) אבל נשאר מאור גבוה . למעשה , כמעט כל הדתיים שבמדגם סבורים שרצוי מאוד ( 83 % ) ורצוי ( 16 % ) שהדת תמלא תפקיד חשוב גם בחיים הפרטיים של יהודי ישראל . הוא הדין גם כשאנו שואלים את השאלה לגבי חיי היהודים מחוץ לארץ . לכל הדתיים חשוב מאוד ( 90 « וחשוב ( 10 % ) שהדת תמלא תפקיד חשוב בחיי היהודים בחו " ל . השוני בין הממ"ד לעצמאי בהקשר זה הוא קטן מאוד ומתבטא לעתים באחוזים בודדים . כלומר , הסטודנטים הדתיים אינם נייטרליים לגבי מקומה של הרת בחיים היהודיים ואינם מבטאים עמדה שזה עניינו הפרטי של האדם . לגביהם יש ערכיות וחשיבות רבה לדת ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים