טבלה מס' ‭:46‬ יחס לזרמים הדתיים ביהדות על־פי מגזרי חינוד (באחוזים)