ה. היחס לאנטישמיות ומקומה בזהות היהודית

ה . היחס לאנטישמיות ומקומה בזהות היהודית אין המחקר הנוכחי בודק באופן יסודי את יחסם של המורים לעתיד בישראל בנושא האנטישמיות . אך במסגרת המחקר העוסק בזהות היהודית ישראלית , על מרכיביה השונים , ביקשנו לבחון גם היבטים מסוימים של מרכיב זה . אנו משערים - השערה הטעונה הוכחה - שהאנטישמיות מהווה מרכיב חשוב בהתייחסותם של הישראלים הצעירים אל עצמם כיהודים ובישראלים . לדעתנו , גם המקום החשוב - שאף התחזק בשנים האחרונות - שממלאת עתה השואה בזהותם היהודית מהווה אינדיקציה לכך . השואה קשורה בגילויים של שנאת יהודים שקדמו לה , ואף בגילויים של אנטישמיות לאחר מלחמת העולם השנייה . אולם היא מאורע ייחודי בהיסטוריה היהודית והאנושית ובגין אופייה האידיאולוגי , הגזעני , והשאיפה המייחדת אותה להכחדתו הפיסית של עם שלם , אין היא ניתנת להשוואה עם אירועים אנטישמיים אחרים . כאמור , השואה ממשיכה להוות גורם מעצב ומשפיע על זהותו של היהודי , ובכלל זה היהודי הישראלי , ועל מכלול היחסים יהודים לא יהודים בשנים שלאחריה . יש לזכור גס , כי לאחר שנות רגיעה אחרות לאחר מלחמת העולם השנייה , חלה התעוררות מחודשת של אנטישמיות . נראה , אפו...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים