ג: היחס לזרמים ביהדות

ג : היחמ לזרמים ביהדות כידוע , רוב יהודי ארה"ב נמנים עם הזרמים הלא אורתודוקסיים . מדינת ישראל , לעומת זאת , אינה מכירה בזרמים הלא אורתודוקסיים כזרמים לגיטימיים . כלומר , אין היא מאפשרת לרבניהם לפעול בתחום חיי האישות . שאלנו את הנחקרים , באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגד הבא : " הזרמים האורתודוקסי , הקונסרבטיבי והרפורמי הנם צורות לגיטימיות באופן שווה של הדת היהודית . " הרוב המוחלט של הדתיים מתנגד להיגד זה . במגזר העצמאי מגיע שיעור המתנגדים ל 1009 ' 0 בקירוב ובממלכתי דתי הוא . 95 % אצל הממלכתיים ההסכמה להיגד רבה , אולם בפירוש אינה חד משמעית . לא נמצאו הבדלים על פי מוצא . החלוקה על פי משתנה הדתיות ( דתי , מסורתי , לא דתי ) מחדדת שוב את ההבדלים . המסורתיים מהווים קבוצת ביניים : למעשה , כמעט כל הדתיים שוללים את הלגיטימיות של הזרמים הלא אורתודוקסיים . גם 39 % מהמסורתיים ו 24 % מהלא דתיים סבורים כך .  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים