ה: הדת והמשך הקיום היהודי

ה : הדת והמשך הקיום היהודי בפרק "העם היהודי ואני" עסקנו בהתייחסות הנשאלים לעם היהודי , לדת היהודית , לארץ ולמדינה . להלן נבחן ונעמיק בבחינת מספר היבטים של היחס לגורמים אלה על פי משתנה הדתיות . מן הראוי להזכיר , שאוכלוסיית הסמינרים הדתיים , על שני המגזרים , אמרה בצורה המשמעותית ביותר שהיא חשה קשר חזק לדת היהודית 1009 ' 0 ) הסכימו בהחלט עם ההיגד . ( אולם יש לזכור שגם 25 % מהמגזר הממלכתי הגדירו כך את יחסם לדת , נוסף על 46 % שהגדירו את יחסם לדת כחזק במידה בינונית . סה"כ 71 % מאוכלוסיית הסמינרים הממלכתיים הצביעו על קשר לדת . לעומתם , 6 % הגדירו את יחסם לדת בהחלט לא חזק ועור 23 % כחזק במידה מעטה . הדת ממלאת תפקיד מרכזי ולמעשה את התפקיד המרכזי ביותר בזהותו הדתית של הצעיר הדתי בישראל . כזכור , לדעתו היא גם הגורם המרכזי בשמירת המשך קיומו של העם היהודי - יותר ממדינת ישראל . אולם חשוב לראות שהדת ממלאת תפקיד חשוב גם בקרב האוכלוסייה הלא דתית , וללא שום ספק בקרב המסורתיים . כאשר אנו בודקים את היחס לדת על פי משתנה הדתיות , אנו מוצאים ש 52 % מהמסורתיים ( כזכור , כולם תלמידי סמינרים ממלכתיים ) מבטאים ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים