טבלה מס' ‭:16‬ הקרבה של תלמידי הסמינרים הממלכתיים כלפי: