א: זכות קיומה של מדינת ישראל

א : זבות קיומה של מדינת ישראל כזכור , הקמתה של מדינת ישראל נתפשת כמאורע היסטורי בעל השפעה רבה על גורלו של העם היהודי ובעל משמעות הנוגעת לנשאלים או לגורלם באופן מיוחד . חלק גדול מאוד מן התלמידים בחר לציין את הקמת המדינה כמאורע כזה . הקמת המדינה נתפשת על ידי ישראלים רבים כמאורע שני בחשיבותו בהיסטוריה היהודית - המאורע החשוב ביותר לאחר השואה . אין ספק שהקמת מדינת ישראל נתפשת היום , הן בישראל , הן בתפוצות , ולמעשה גם בקהילה הבינלאומית , כמאורע ששינה באופן יסודי את גורלו של העם היהודי . יחד עם זאת , עולות מדי פעם - בשנות השמונים והתשעים הרבה פחות מאשר בשנות השבעים - שאלות ברבר זכותנו על הארץ וזכות קיומה של מדינת ישראל . יש לזכור שקיים גם שוני , משמעותי מבחינה סטטיסטית , בחשיבות היחסית שמייחסים הסטודנטים להשפעת הקמתה של מדינת ישראל על עתיד העם היהודי . כזכור , רוב גדול ( 83 % ) של הציבור במגזר הממלכתי סבר שהעם היהודי אינו יכול לשרור ללא מדינת ישראל 58 % ) מסכים בהחלט , 25 % מסכים . ( יש בכך , למעשה , אימוץ של טיעון ציוני הרווח מאוד בישראל - בין השאר בוויכוח עם הגולה - להצדקת מרכזיותה או אף בל...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים